Προτάσεις επιχορήγησης 1ης περιόδου 2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Σε συνέχεια της πρώτης περιόδου επιχορηγήσεων έτους 2020 και προκειμένου να ενισχυθούν περισσότερες δράσεις ελληνικών πολιτιστικών φορέων, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για τρεις (3) νέες προσκλήσεις.

 

• Υποστήριξη έργων και δράσεων για την ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού (Κείμενο πρόσκλησης)
• Δράσεις στον τομέα των συλλογών και μουσείων του νεότερου πολιτισμού στην Ελλάδα (Κείμενο πρόσκλησης)
• Δράσεις στον τομέα της διαχείρισης της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (Κείμενο πρόσκλησης)

 

Δικαίωμα υποβολής έχουν φορείς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2020, ενώ φορείς μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει έως τις 24 Απριλίου για την πρώτη πρόσκληση και έως τις 15 Απριλίου για τη δεύτερη και την τρίτη πρόσκληση. Τόσο η εγγραφή στο Μητρώο όσο και η υποβολή αιτήματος γίνονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση drasis.culture.gr.

 

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από φορείς που θα αξιολογηθούν θετικά

 

Πρότυπο αίτησης οικονομικής ενίσχυσης για θεατρική παραγωγή για την περίοδο 2020-2021

 

Πρότυπο αίτησης οικονομικής ενίσχυσης για παραγωγή χορού για την περίοδο 2020-2021