ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 2021

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δέκα οκτώ (18) νέες προσκλήσεις.

 

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι μη κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 7 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 22 Φεβρουαρίου 2021, ενώ φορείς μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021. 

 

Η αξιολόγηση των αιτημάτων και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις θα γίνουν μέχρι τις 12 Απριλίου 2021, από ειδικές επιτροπές που θα αποτελούνται από προσωπικότητες κάθε τομέα και τον/την Προϊστάμενο/η της εκάστοτε αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ.

 

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από φορείς που θα αξιολογηθούν θετικά

 

Διαβιβαστικό για Ελεγκτικό Συνέδριο και ΥΠΠΟΑ για φορείς που δεν επιχορηγήθηκαν το 2020


Διαβιβαστικό για Ελεγκτικό Συνέδριο και ΥΠΠΟΑ για φορείς που επιχορηγήθηκαν το 2020

 

Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα θεατρικής παραγωγής (Μονοετούς διάρκειας)

 

Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα θεατρικής παραγωγής (Διετούς διάρκειας)

 

Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα για ομάδες σύγχρονου και κλασικού χορού (Μονοετούς διάρκειας)

 

Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα για ομάδες σύγχρονου και κλασικού χορού (Διετούς διάρκειας)