ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

α) Διαδικασία εγγραφής

 

Βήματα εγγραφής http://drasis.culture.gr/index.php/eggrafi-dikaiouxwn-kya

Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής φυσικού προσώπου

Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής νομικού προσώπου

Οδηγίες εγγραφής φυσικού προσώπου

Οδηγίες εγγραφής νομικού προσώπου

 

β) Πρόταση επιχορήγησης

Οδηγίες υποβολής πρότασης

 

γ) Πρότυπα πρότασης επιχορήγησης

1) Πρόσκληση για κλασικό και σύγχρονο χορό

α) Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης, β) Υπεύθυνη δήλωση de minimis, γ) Υπεύθυνη δήλωση βάσει προϋποθέσεων πρόσκλησης

2) Πρόσκληση για ανάπτυξη εφαρμογών παιχνιδιών βίντεο (video game development)

α) Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης, β) Υπεύθυνη δήλωση de minimis, γ) Υπεύθυνη δήλωση βάσει προϋποθέσεων πρόσκλησης

3) Πρόσκληση για σχέδιο (design)

α) Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης, β) Υπεύθυνη δήλωση de minimis, γ) Υπεύθυνη δήλωση βάσει προϋποθέσεων πρόσκλησης

4) Πρόσκληση για εικαστικά, διατομεακά και διακαλλιτεχνικά έργα

α) Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης, β) Υπεύθυνη δήλωση de minimis, γ) Υπεύθυνη δήλωση βάσει προϋποθέσεων πρόσκλησης

5) Πρόσκληση για παραγωγή θεατρικών παραστάσεων

α) Αναλυτική παρουσίαση πρότασης επιχορήγησης, β) Υπεύθυνη δήλωση de minimis, γ) Υπεύθυνη δήλωση βάσει προϋποθέσεων πρόσκλησης