Δελτίο τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των επιχορηγήσεων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των επιχορηγήσεων για δράσεις φορέων στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων, στην ιστοσελίδα http://drasis.culture.gr. Κατά τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των υπόλοιπων τομέων σύγχρονου πολιτισμό.

 

Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη, πιλοτική λειτουργία της νέας διαδικασίας επιχορηγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Για πρώτη φορά το σύνολο των επιχορηγήσεων πολιτιστικών φορέων δόθηκε από το Υπουργείο βάσει συγκεκριμένης, ενιαίας διαδικασίας που διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την σωστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

 

Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης ήταν ο φορέας να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων παρέχοντας πληροφορίες για την ταυτότητά του, τη δράση του και την οικονομική του διαχείριση. Τα αιτήματα επιχορήγησης υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δράση, τους στόχους και τον προϋπολογισμό της.

 

Η αξιολόγηση των αιτημάτων έγινε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΤ με τη συνδρομή επιτροπών στελεχωμένων από άτομα εγνωσμένου κύρους σε κάθε τομέα.

 

Οι προτεραιότητες του Υπουργείου κατά την πιλοτική φάση του μητρώου είναι η στήριξη των νέων δημιουργών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού πολιτισμού, η στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όσον αφορά την πρόσβασή τους στη δημιουργία, η στήριξη παραμεθόριων περιοχών, η ανάδειξη νέων μορφών δημιουργίας, καθώς και η διαχειριστική επάρκεια των πολιτιστικών φορέων και η εύρεση πόρων εκτός δημοσίου.

 

Η αρμόδια επιτροπή για τον τομέα κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων, σε συνεργασία με τη διεύθυνση κινηματογράφου και οπτικοακουστικών μέσων, μετά από την αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων, υπέβαλαν την τελική τους εισήγηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Στον τομέα αυτό υποβλήθηκαν συνολικά 40 αιτήματα από 25 φορείς, εγκρίθηκαν 25 από αυτά και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 609.000 ευρώ.

 

Οι επιχορηγήσεις αφορούν δράσεις των φορέων και όχι λειτουργικά τους έξοδα. Οι φορείς που θα επιχορηγηθούν οφείλουν να υποβάλουν αναλυτικό καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της δράσης.

 

Το Υπουργείο είναι σε τελική φάση επεξεργασίας των προκηρύξεων ανά τομέα, για την επόμενη περίοδο υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης, οι οποίες θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση.