Αποτελέσματα θεατρικών επιχορηγήσεων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Ανακοινώθηκαν από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Θεάτρου τα αποτελέσματα των θεατρικών επιχορηγήσεων για την καλλιτεχνική περίοδο 2011-2012. Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της επιτροπής και ο πίνακας των αποτελεσμάτων.

Ανακοίνωση επιτροπής

Αποτελέσματα