Αποτελέσματα επιχορηγήσεων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Αναρτήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού τα αποτελέσματα των επιχορηγήσεων για δράσεις στους τομείς των εικαστικών, της μουσικής και του κινηματογράφου στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων (http://drasis.culture.gr). Κατά το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η ανάρτηση των αποτελεσμάτων και στους υπόλοιπους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού.

 

Τα αποτελέσματα αφορούν δράσεις τόσο του 2011 όσο και του 2012, για αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν μέσω της διαδικασίας του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Τα αιτήματα αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΤ με τη συνδρομή Επιτροπών στελεχωμένων από άτομα εγνωσμένου κύρους σε κάθε τομέα, οι οποίες συνεδρίασαν από το Δεκέμβριο του 2011 μέχρι και το Μάρτιο του 2012 για το σκοπό αυτό.

 

Η νέα διαδικασία επιχορηγήσεων λειτούργησε, πιλοτικά, τον Ιούνιο του 2010 και έκτοτε αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο χρηματοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για πολιτιστικές δράσεις.

 

Επισημαίνεται ότι οι φορείς των οποίων τα αιτήματα έγιναν δεκτά οφείλουν να υποβάλουν αναλυτικό καλλιτεχνικό και οικονομικό απολογισμό εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση της δράσης. Σε περίπτωση που δράσεις για τις οποίες εγκρίθηκε επιχορήγηση έχουν ματαιωθεί, ή έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι όροι πραγματοποίησής τους, οι φορείς πρέπει να ενημερώσουν την αρμόδια Διεύθυνση.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και τη νέα διαδικασία επιχορηγήσεων καθώς και στατιστικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων.

 

Νέα αιτήματα, για δράσεις του 2013, θα μπορούν να υποβληθούν το Φθινόπωρο του 2012. Οι σχετικές προθεσμίες θα ανακοινωθούν μέσω της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων.