Δεύτερη ενημέρωση για το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Εκτύπωση

Σας καλούμε στη δεύτερη ενημέρωση για την εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων και την υποβολή αιτημάτων, επιχορήγησης και αιγίδας μέσω αυτού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2019
Ώρα 9:30 - 12:00, Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΑ Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα

Η Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων
και Εποπτείας