Συχνές ερωτήσεις

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

1. Πώς προσθέτουμε το τροποποιημένο καταστατικό μας; 
2. Πώς εισάγουμε νέες δράσεις;
3. Πώς αλλάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο;
4. Πώς εισάγουμε τα νέα του φορέα μας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων;
5. Επειδή δεν αναρτήθηκε ο οικονομικός απολογισμός προηγούμενων ετών, μπορούμε τώρα να τους ανεβάσουμε όλους μαζί και με ποιον τρόπο;
6. Πως μπορούμε να αλλάξουμε τις βασικές πληροφορίες στην ταυτότητα του φορέα; Π.χ. αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας, αλλαγή email;
7. Η εταιρεία/Σύλλογος/Σωματείο έκανε διακοπή εργασιών/ ή υπήρξε λύση της/του ή βρίσκεται σε εκκαθάριση ή υπάρχει αναγκαστική διαχείριση. Πως μπορούμε να διαγράψουμε την εταιρεία μας/Σύλλογο/Σωματείο από την Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ;
8. Πως κάνουμε ανάκτηση κωδικού ή/και ονόματος χρήστη στην ιστοσελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων;
9. Δεν θυμάμαι/δεν γνωρίζω/δεν έχω πρόσβαση/έχει αλλάξει ο λογαριασμός e-mail με τον οποίο έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός του Φορέα μας στην ιστοσελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων. Τι κάνω;
10. Πότε κάνω διαγραφή της Ταυτότητάς μου; 

1. Πώς προσθέτουμε το τροποποιημένο καταστατικό μας;

Ο Φορέας στέλνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , το τροποποιημένο καταστατικό του (σε μορφή pdf, μεγέθους έως 3MB). Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων το προσθέτει στην Ταυτότητα του Φορέα.


2. Πώς εισάγουμε νέες δράσεις;

Κάτω από το μενού «Φορείς», επιλέγοντας «Δράσεις Φορέα» και στη συνέχεια «Καταχώρηση».

 

3. Πώς αλλάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο;

Κάτω από το μενού «Φορείς», επιλέγοντας «Ταυτότητα Φορέα», «Προβολή | Αλλαγή» και στη συνέχεια «Αλλαγές | Προσθήκες», κάτω από την Ταυτότητα του Φορέα, μπορείτε να αλλάξετε την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του και εν συνεχεία να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας «Ενημέρωση» και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση». Προσοχή! Η τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋποθέτει και αλλαγή της ημερομηνίας εκλογής των μελών! Οι αλλαγές θα αποθηκευτούν μόνο αν ενημερωθεί και η Ημερομηνία Εκλογής. Επίσης, με την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ενημερωθεί και η Ταυτότητα του Φορέα με το τροποποιημένο Καταστατικό. 

 

4. Πώς εισάγουμε τα νέα του φορέα μας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων;

Στέλνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , το υλικό με τα νέα που ενδιαφέρεστε να αναρτηθούν (σε μορφή pdf). Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων θα ανεβάζει το υλικό στο drasis.culture.gr, στο μενού «Τα Νέα των Φορέων».

 

5. Επειδή δεν αναρτήθηκε ο οικονομικός απολογισμός προηγούμενων ετών, μπορούμε τώρα να τους ανεβάσουμε όλους μαζί και με ποιον τρόπο;

Μπορείτε να προσθέσετε στην Ταυτότητα του Φορέα σας τους οικονομικούς απολογισμούς των προηγούμενων τριών ετών, σε μορφή pdf και σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε εδώ.

 

6. Πως μπορούμε να αλλάξουμε τις βασικές πληροφορίες στην ταυτότητα του φορέα; Π.χ. αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας, αλλαγή email;

Κάτω από το μενού «Φορείς», επιλέγοντας «Ταυτότητα Φορέα», «Προβολή | Αλλαγή» και στη συνέχεια «Αλλαγές | Προσθήκες», κάτω από την Ταυτότητα του Φορέα, μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες του φορέα και εν συνεχεία να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας «Ενημέρωση» και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση». Προσοχή! Μετά την εγγραφή του Φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώσετε όλα τα στοιχεία της Ταυτότητάς σας, από το συγκεκριμένο μενού, εκτός από: Επωνυμία, ΑΦΜ, ‘Έτος  Ίδρυσης, Νομική Μορφή, Καταστατικό, Έδρα, Σκοπός, Αντικείμενα, e-mail. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία, ο νόμιμος εκπροσωπος του Φορέα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟΑ που εμφανίζεται πάνω από την Ταυτότητά σας.

 

7. Η εταιρεία/Σύλλογος/Σωματείο έκανε διακοπή εργασιών/ ή υπήρξε λύση της/του ή βρίσκεται σε εκκαθάριση ή υπάρχει αναγκαστική διαχείριση. Πως μπορούμε να διαγράψουμε την εταιρεία μας/Σύλλογο/Σωματείο από την Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ;

Στην περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί τη διαγραφή του από το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων & Εποπτείας - Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων  του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Ρεθύμνου 1 , Τ.Κ. 106 82 Αθήνα) όπου θα ζητεί τη διαγραφή του από το Μητρώο. Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του. Επίσης κάτω από την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να τίθεται και η σφραγίδα του φορέα  ανάλογα με τη νομική μορφή του. Στην περίπτωση που φορέας-μέλος του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων επιθυμεί τη διαγραφή του από το Μητρώο για λόγους διακοπής των εργασιών του, λύσης της εταιρείας του, θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση κ.λπ., τότε ομοίως πρέπει να καταθέσει στην Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων & Εποπτείας - Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Ρεθύμνου 1, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα) την ως άνω αναφερόμενη δήλωση, κατά τα άνω οριζόμενα, αναφέροντας εφόσον το επιθυμεί και τους λόγους διαγραφής του.

 

8. Πως κάνουμε ανάκτηση κωδικού ή/και ονόματος χρήστη στην ιστοσελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων;

Στην αρχική σελίδα της Πύλης, κάτω από το μενού 'Είσοδος Φορέα', επιλέγουμε τους συνδέσμους 'Ξεχάσατε τον κωδικό σας;' ή 'Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;' και συμπληρώνετε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει για την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα της Πύλης. Στο e-mail αυτό θα λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάκτηση του κωδικού σας ή/και του ονόματος χρήστη.

 

9. Δεν θυμάμαι/δεν γνωρίζω/δεν έχω πρόσβαση/έχει αλλάξει ο λογαριασμός e-mail με τον οποίο έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός του Φορέα μας στην ιστοσελίδα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων. Τι κάνω;

Ο νόμιμος εκπροσωπος του Φορέα πρέπει να επικοινωνήσει με την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟΑ που εμφανίζεται πάνω από την Ταυτότητά σας, ώστε να γίνει αλλαγή στο e-mail του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση που ο Φορέας σας δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων ή δεν έχει υποβάλει ακόμα την Ταυτότητά του και δεν γνωρίζετε την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟΑ, επικοινωνήστε με την Δ/νση Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας. 

 

10. Πότε κάνω διαγραφή της Ταυτότητάς μου;

Η επιλογή της διαγραφής της Ταυτότητας ενός Φορέα, είναι ενεργή μόνο στην περίπτωση που η κατάσταση της Ταυτότητας είναι σε 'Προσωρινή Αποθήκευση'. 

Προσοχή! Η Ταυτότητα ενός Φορέα σε 'Προσωρινή Αποθήκευση', πρέπει να διαγραφεί μόνο στην περίπτωση που ο Φορέας δεν θέλει να γραφτεί στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Δεν διαγράφουμε την Ταυτότητα αν έχουν γίνει λάθη στα πεδία αυτής! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή 'Αλλαγές | Προσθήκες' και να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις. Αν έχετε κάνει λάθος στα αρχεία που έχετε επισυνάψει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΠΟΑ για να αλλαχθούν. Με τη διαγραφή δεν μπορείτε να διορθώσετε λάθη στα συνημμένα!

 

 

Πώς αλλάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο;