Συχνές ερωτήσεις

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

1. Πώς προσθέτουμε το τροποποιημένο καταστατικό μας; 
2. Πώς εισάγουμε νέες δράσεις;
3. Πώς αλλάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο;
4. Πώς εισάγουμε τα νέα του φορέα μας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων;
5. Επειδή δεν αναρτήθηκε ο οικονομικός απολογισμός προηγούμενων ετών, μπορούμε τώρα να τους ανεβάσουμε όλους μαζί και με ποιον τρόπο;
6. Πως μπορούμε να αλλάξουμε τις βασικές πληροφορίες στην ταυτότητα του φορέα; Π.χ. αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας, αλλαγή email;
7. Η εταιρεία/Σύλλογος/Σωματείο έκανε διακοπή εργασιών/ ή υπήρξε λύση της/του ή βρίσκεται σε εκκαθάριση ή υπάρχει αναγκαστική διαχείριση. Πως μπορούμε να διαγράψουμε την εταιρεία μας/Σύλλογο/Σωματείο από την Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ;

 

1. Πώς προσθέτουμε το τροποποιημένο καταστατικό μας;

Ο Φορέας στέλνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , το τροποποιημένο καταστατικό του (σε μορφή pdf, μεγέθους έως 3MB). Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων το προσθέτει στην Ταυτότητα του Φορέα.


2. Πώς εισάγουμε νέες δράσεις;

Κάτω από το μενού «Φορείς», επιλέγοντας «Δράσεις Φορέα» και στη συνέχεια «Καταχώρηση».

 

3. Πώς αλλάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο;

Κάτω από το μενού «Φορείς», επιλέγοντας «Ταυτότητα Φορέα», «Προβολή | Αλλαγή» και στη συνέχεια «Αλλαγές | Προσθήκες», κάτω από την Ταυτότητα του Φορέα, μπορείτε να αλλάξετε την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του και εν συνεχεία να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας «Ενημέρωση» και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση». Προσοχή! Η τροποποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου προϋποθέτει και αλλαγή της ημερομηνίας εκλογής των μελών! Οι αλλαγές θα αποθηκευτούν μόνο αν ενημερωθεί και η Ημερομηνία Εκλογής. Επίσης, με την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ενημερωθεί και η Ταυτότητα του Φορέα με το τροποποιημένο Καταστατικό. 

 

4. Πώς εισάγουμε τα νέα του φορέα μας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων;

Στέλνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , το υλικό με τα νέα που ενδιαφέρεστε να αναρτηθούν (σε μορφή pdf). Αφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων θα ανεβάζει το υλικό στο drasis.culture.gr, στο μενού «Τα Νέα των Φορέων».

 

5. Επειδή δεν αναρτήθηκε ο οικονομικός απολογισμός προηγούμενων ετών, μπορούμε τώρα να τους ανεβάσουμε όλους μαζί και με ποιον τρόπο;

Ναι, μπορείτε να στείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , όλους τους οικονομικούς απολογισμούς των προηγούμενων ετών, σε μορφή pdf και σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε εδώΑφού γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων θα τους προσθέτει στην Ταυτότητα του Φορέα.

 

6. Πως μπορούμε να αλλάξουμε τις βασικές πληροφορίες στην ταυτότητα του φορέα; Π.χ. αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας, αλλαγή email;

Κάτω από το μενού «Φορείς», επιλέγοντας «Ταυτότητα Φορέα», «Προβολή | Αλλαγή» και στη συνέχεια «Αλλαγές | Προσθήκες», κάτω από την Ταυτότητα του Φορέα, μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες του φορέα και εν συνεχεία να αποθηκεύσετε τις αλλαγές πατώντας «Ενημέρωση» και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση». Προσοχή! Μετά την εγγραφή του Φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώσετε όλα τα στοιχεία της Ταυτότητάς σας, από το συγκεκριμένο μενού, εκτός από: Επωνυμία, ΑΦΜ, ‘Έτος  Ίδρυσης, Νομική Μορφή, Καταστατικό, Έδρα, Σκοπός, Αντικείμενα, Οικονομικά Στοιχεία Προηγούμενων Ετών. 

 

7. Η εταιρεία/Σύλλογος/Σωματείο έκανε διακοπή εργασιών/ ή υπήρξε λύση της/του ή βρίσκεται σε εκκαθάριση ή υπάρχει αναγκαστική διαχείριση. Πως μπορούμε να διαγράψουμε την εταιρεία μας/Σύλλογο/Σωματείο από την Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ;

Στην περίπτωση που κάποιος φορέας επιθυμεί τη διαγραφή του από το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στη Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων & Εποπτείας - Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων  του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Ρεθύμνου 1 , Τ.Κ. 106 82 Αθήνα) όπου θα ζητεί τη διαγραφή του από το Μητρώο. Η εν λόγω αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και να φέρει και το γνήσιο της υπογραφής του. Επίσης κάτω από την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να τίθεται και η σφραγίδα του φορέα  ανάλογα με τη νομική μορφή του. Στην περίπτωση που φορέας-μέλος του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων επιθυμεί τη διαγραφή του από το Μητρώο για λόγους διακοπής των εργασιών του, λύσης της εταιρείας του, θέση της σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση κ.λπ., τότε ομοίως πρέπει να καταθέσει στην Διεύθυνση Πολιτιστικών Δράσεων & Εποπτείας - Τμήμα Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Ρεθύμνου 1, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα) την ως άνω αναφερόμενη δήλωση, κατά τα άνω οριζόμενα, αναφέροντας εφόσον το επιθυμεί και τους λόγους διαγραφής του.

Πώς αλλάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν στο διοικητικό συμβούλιο;