Στατιστικά Στοιχεία 2010-2011

Εκτύπωση

Μπορείτε να κατεβάσετε τα στατιστικά στοιχεία για την πιλοτική περίοδο λειτουργίας της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων από εδώ