Δ/νση Θεάτρου και Χορού - Δράσεις Χορού 2011, 2012

Εκτύπωση

Αποτελέσματα Επιχορηγήσεων για δράσεις που αφορούν το Χορό

2011

Επωνυμία Φορέα Τίτλος Δράσης Ποσό επιχορήγησης (€)
Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων 10ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων 60.000

 

2012

Επωνυμία Φορέα Τίτλος Δράσης

Ποσό επιχορήγησης (€)

Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων 11ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων 30.000
5η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού 20.000
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν Διεθνές Πρόγραμμα Υποστήριξης της Χορογραφικής Δημιουργίας (Modul Dance) 10.000