Καταχώρηση δράσεων φυσικών ή νομικών προσώπων στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Μόλις γίνει η εγγραφή στο Μητρώο Έκτακτων Ενισχύσεων, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε σημαντικές δράσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου.
Προσοχή: Σε περίπτωση που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει λάβει στο παρελθόν χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή από φορέα που περιλαμβάνεται στο Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του, πριν υποβάλει πρόταση επιχορήγησης οφείλει να καταχωρήσει τις τρεις πιο πρόσφατες δράσεις για τις οποίες έλαβε επιχορήγηση τα τελευταία χρόνια.


Συμβατότητα με τους παρακάτω φυλλομετρητές (browsers):