Πύλη Πολιτιστικών Φορέων - Ιστότοπος Πολιτιστικών Φορέων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους Πολιτιστικούς Φορείς.

 

Στο χώρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα να εγγραφούν στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, παρέχοντας πληροφορίες για την ταυτότητα και τις δράσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Μητρώο, οι φορείς θα μπορούν να υποβάλουν αίτημα επιχορήγησης για επικείμενη δράση τους, μέσα στις προθεσμίες που θα ανακοινώνονται κάθε φορά.

 

Στο τέλος κάθε περιόδου αξιολόγησης των αιτημάτων θα αναρτώνται συνολικά αποτελέσματα και θα είναι προσβάσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των φορέων που επιχορηγούνται, τη δράση για την οποία δίνεται η επιχορήγηση καθώς και το ύψος αυτής. Παράλληλα, θα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθμό και το είδος των αιτημάτων, το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων και τα συμπεράσματα από την πορεία εφαρμογής της νέας διαδικασίας επιχορηγήσεων.

Στη δεύτερη ενότητα του ιστοτόπου θα παρέχονται πληροφορίες για προγράμματα που απευθύνονται σε πολιτιστικούς φορείς (εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή) και για άλλες πηγές οικονομικής ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους.

Φιλοδοξούμε ο χώρος αυτός να γίνει το σημείο επαφής του Υπουργείου με τους πολιτιστικούς φορείς. Παράλληλα, ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στη χαρτογράφηση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στη δικτύωση των φορέων μεταξύ τους.