Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων μπορούν να εγγραφούν όλοι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα. Όποιος φορέας επιθυμεί να υποβάλει αίτημα για επιχορήγηση οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής του στο Μητρώο. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν συνεπάγεται την επιχορήγηση του φορέα, αποτελεί όμως προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης.

Για να εγγραφείτε στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:


1. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη του ιστοτόπου

2. Καταχώρηση της ταυτότητας  του φορέα               

3. Υποβολή της ταυτότητας για έλεγχο               

4. Εκτύπωση της φόρμας καταχώρησης της ταυτότητας, υπογραφή της  από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και αποστολή της στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. Μαζί με τη φόρμα πρέπει να σταλεί πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας ταυτότητας φορέα και την εγγραφή στο Μητρώο μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

 

 

Συμβατότητα με τους παρακάτω φυλλομετρητές (browsers):