ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜIΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Ανακοινώνεται παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τις προσκλήσεις του λαϊκού πολιτισμού (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού) έως την Πέμπτη 07/05.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω παράταση δεν ισχύει για την πρόσκληση του ψηφιακού πολιτισμού της οποίας η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Πέμπτη 30/04 και ώρα 23:59 μ.μ.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Σύμφωνα με τη από 08/04/2020 ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι πολιτιστικοί φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν κατ’ εξαίρεση δύο (2) προτάσεις ανά πρόσκληση και τέσσερις (4) συνολικά. Επομένως Φορείς που ήδη είχαν υποβάλει αίτημα στις έντεκα (11) προσκλήσεις που προηγήθηκαν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για διαφορετική δράση για τις προσκλήσεις του ψηφιακού και λαϊκού πολιτισμού αλλά και για τις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν τηρώντας τα προαναφερθέντα όρια. Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Η παρούσα πρόσκληση στόχο έχει την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού. Ο ψηφιακός πολιτισμός περιλαμβάνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές ή εκφράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα, και τομείς της δημιουργικής οικονομίας (design, gaming κ.ο.κ.).

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης, τους στρατηγικούς που τίθενται, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Περισσότερα: Πρόσκληση ψηφιακού πολιτισμού

 

Σελίδα 4 από 12