ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ' ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δώδεκα (12) νέες προσκλήσεις μέσω του Προγράμματος 'Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις' του Σύγχρονου Πολιτισμού.

 

Δικαίωμα υποβολής έχουν τα μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 7 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Μαρτίου 2023, ενώ φορείς μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.


Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα θεατρικής παραγωγής


Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα για ομάδες σύγχρονου και κλασικού χορού

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από φορείς που θα αξιολογηθούν θετικά