ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 'ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ' ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2022

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για εννέα (9) νέες προσκλήσεις μέσω του Προγράμματος 'Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις' του Σύγχρονου Πολιτισμού.

 

Δικαίωμα υποβολής έχουν τα μη κερδοσκοπικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ενώ φορείς μπορούν να εγγράφονται στο Μητρώο, εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.

 

Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα θεατρικής παραγωγής


Πρότυπο υποβολής πρότασης για επιχορήγηση ή/και αιγίδα για ομάδες σύγχρονου και κλασικού χορού

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από φορείς που θα αξιολογηθούν θετικά