Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα για επιχορήγηση Φιλαρμονικών το 2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Οι Φιλαρμονικές πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα και επηρέασαν βαθιά την Ελληνική μουσική. Μέχρι και σήμερα αποτελούν βασικό μοχλό ανάδειξης και ανάπτυξης της μουσικής παράδοσης και παιδείας, ενώ παράλληλα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και την κοινωνική ζωή τοπικών κοινωνιών, αλλά και στην τοπική μουσική εκπαίδευση. Πολλές Φιλαρμονικές έχουν επίσης αναπτύξει αξιοσημείωτη δραστηριότητα και εκτός του χωρικού τους πλαισίου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό, τo Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) απευθύνει ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Φιλαρμονικές για υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης τα οποία αφορούν δράσεις τους που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2020

 

Προτεραιότητες αποτελούν:

 

  • Η ενίσχυση της κινητικότητας των Φιλαρμονικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  • Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των Φιλαρμονικών

  • Η στήριξη του ερευνητικού και αρχειακού έργου των Φιλαρμονικών

  • Η προώθηση και προβολή των δράσεων των Φιλαρμονικών

  • Η προώθηση της δικτύωσης και των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ Φιλαρμονικών και ενίσχυση τη σύμπραξής τους με άλλους φορείς του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

  • Η προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στα πολιτιστικά αγαθά, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

  • Η ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών

  • Η ανάπτυξη νέων ακροατηρίων

  • Η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η βιομηχανική παραγωγή κ.ά.

 

Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.