Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων στον τομέα του κλασικού και σύγχρονου χορού και του θεάτρου το 2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει δράσεις στους τομείς του θεάτρου καθώς και του κλασσικού και σύγχρονου χορού που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2020.Προτεραιότητες αποτελούν:


• Η ενίσχυση της κινητικότητας Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


• Η ανάπτυξη κοινού.

• Η στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών.


• Η ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.


• Η προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στα πολιτιστικά αγαθά, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού


• Η προώθηση της δικτύωσης και των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ νέων καλλιτεχνών και ενίσχυση καινοτόμων συνεργατικών σχημάτων


• Η ενίσχυση σύγχρονων μοντέλων πολιτιστικής διοίκησης, σχεδιασμού και παραγωγής καλλιτεχνικών δράσεων


• Η ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια και η στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών


• Η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η βιομηχανική παραγωγή κ.ά.

 

Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.