Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα μουσικών δράσεων το 2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει μουσικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2020.

Προτεραιότητες αποτελούν:

• Η ενίσχυση της κινητικότητας Ελλήνων μουσικών καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό


• Η προώθηση της δικτύωσης και των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ νέων καλλιτεχνών και ενίσχυση καινοτόμων συνεργατικών σχημάτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα στον τομέα της μουσικής


• Η στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών


• Η ενίσχυση σύγχρονων μοντέλων πολιτιστικής διοίκησης, σχεδιασμού και παραγωγής μουσικών δράσεων


• Η προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στα πολιτιστικά αγαθά, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού


• Η ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια και η στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών


• Η αναπτυξη νέων ακροατηρίων


• Η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η βιομηχανική παραγωγή κ.ά.


Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.