Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα για Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει Φεστιβάλ και σύνθετες πολυθεματικές δράσεις (δράσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία θεματική δραστηριότητα)


Προτεραιότητες αποτελούν:


• Η ενίσχυση της κινητικότητας Ελλήνων καλλιτεχνών/δημιουργών και συγγραφέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό


• Η στήριξη του έργου των νέων καλλιτεχνών/δημιουργών και συγγραφέων


• Η προώθηση της δικτύωσης, των συνεργειών και ενίσχυση καινοτόμων συνεργατικών σχημάτων


• Η ενίσχυση σύγχρονων μοντέλων πολιτιστικής διοίκησης, σχεδιασμού και παραγωγής πολιτιστικών δράσεων


• Η στόχευση στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στα πολιτιστικά αγαθά


• Η ανάπτυξη της περιφέρειας και η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικών πολιτιστικών θεσμών


• Η καλύτερη ενημέρωση και συνεργασία με τους Φορείς με στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού και τη διεύρυνση της συμμετοχής του


• Η ενίσχυση του διαλόγου και της συμμετοχής μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων


• Η υποστήριξη συμποσίων, συναντήσεων, ημερίδων στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και του έργου των ακαδημαϊκών μονάδων ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο


• Η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η βιομηχανική παραγωγή κ.ά.

 

Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.