Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα δράσεων στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων το 2020

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει δράσεις στον τομέα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2020.

 

Προτεραιότητες αποτελούν:

• Η ενίσχυση της κινητικότητας Ελλήνων καλλιτεχνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


• Η ανάπτυξη κοινού.


• Η στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών.


• Η ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.


• Η προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στα πολιτιστικά αγαθά, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού


• Η προώθηση της δικτύωσης και των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ νέων καλλιτεχνών και ενίσχυση καινοτόμων συνεργατικών σχημάτων στον κινηματογράφο και τον οπτικοακουστικό τομέα


• Η ενίσχυση σύγχρονων μοντέλων πολιτιστικής διοίκησης, σχεδιασμού και παραγωγής δράσεων σχετικών με τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα.


• Η ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια και η στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών


• Η υποστήριξη πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η βιομηχανική παραγωγή κ.ά.


Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.