ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

To Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει πολιτιστικές δράσεις ή προγράμματα φορέων, που αφορούν στην τεκμηρίωση, στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση διαφορετικών ομάδων κοινού σχετικά με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2020. Προτεραιότητες αποτελούν:

Αγροδιατροφική Κληρονομιά. Μελέτη, ανάδειξη και διαφύλαξη των αγροδιατροφικών παραδόσεων (παραδοσιακά τρόφιμα, τεχνικές και μέθοδοι παρασκευής τους κ.ά.) και δημιουργία ή/και εμπλουτισμός προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού και αγροτουρισμού (γνωριμία με τοπικές αγροδιατροφικές παραδόσεις κτλ.).

Παραδοσιακά Επαγγέλματα και Τέχνες- "Η Ελληνική Μαστοριά". Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας των παραδοσιακών τεχνών και επαγγελμάτων με έμφαση στη βιωσιμότητά τους σε ένα σύγχρονο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και δημιουργία ή/και εμπλουτισμός προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού και αγροτουρισμού (δημιουργία προγραμμάτων γνωριμίας με παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες κτλ.).

Λαϊκές Γιορτές και Δρώμενα. α) Διαφύλαξη και ανάδειξη στο ευρύ κοινό της σημασίας τους για τη διατήρηση της συνοχής και της μνήμης των τοπικών κοινοτήτων. Έμφαση θα δοθεί σε δράσεις ανάδειξης των γιορτών και των δρωμένων που αποτελούν με διάφορους τρόπους φορείς συλλογικής μνήμης για την Επανάσταση του 1821, καθώς και στη δημιουργία ή/και τον εμπλουτισμό προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού και αγροτουρισμού για τη γνωριμία με λαϊκές γιορτές και δρώμενα κτλ.

β) Σκηνική αναπαράσταση δρωμένων και επιτελέσεων (μουσικών, χορευτικών κ.ά.) με τρόπο πρωτότυπο και εμπνευσμένο που να προσεγγίζει τη μουσική και τον χορό με καινοτόμο τρόπο αναδεικνύοντάς τα ως πηγές έμπνευσης, αναστοχασμού και συλλογικής αυτοσυνείδησης.

Δράσεις ανάδειξης του αγροτικού πολιτιστικού τοπίου. Ανάδειξη της σημασίας του στο ευρύ κοινό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις άυλες διαστάσεις του (αντιλήψεις για την οργάνωση του χώρου, η έννοια του ιερού και η χωρική της αποτύπωση, οικιστικά πρότυπα, αισθητικά στοιχεία, βιωσιμότητα κτλ.) και δημιουργία ή/και εμπλουτισμός προγραμμάτων εναλλακτικού, πολιτιστικού τουρισμού και αγροτουρισμού (δημιουργία περιηγητικών διαδρομών, περιπατητικών και ποδηλατικών μονοπατιών, προγραμμάτων γνωριμίας με αγροτικά τοπία και κοινότητες για ενηλίκους και παιδιά κτλ.).

Δράσεις μελέτης, διαφύλαξης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης, με ιδιαίτερη σημασία για την ανασυγκρότηση και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών/κοινοτήτων, ειδικά εκείνων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις (ορεινός και νησιωτικός χώρος, δυσπρόσιτες κοινότητες, διασπορικές κοινότητες κ.ά.)

Θα συνεκτιμηθεί ευνοϊκά η εξασφάλιση και άλλων πηγών χρηματοδότησης, από εθνικά, ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα, ή εναλλακτικές πηγές όπως ο πληθοπορισμός (crowdfunding), χορηγίες κ.λπ

Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.