ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Η/& ΑΙΓΙΔΑ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποστηρίζει τις Συλλογές και τα Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού, καθώς και τις δράσεις αυτών, και απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/& αιγίδα.

Προτεραιότητες αποτελούν:

- Η ανάδειξη και προβολή της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης μουσειακών δράσεων (όπως περιοδικές εκθέσεις, workshops, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις, συνέργειες με τοπικούς αλλά και ευρύτερου βεληνεκούς φορείς) εντός και εκτός του χώρου των Μουσείων.

- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των συλλογών μέσω της δημιουργίας ερμηνευτικών εργαλείων-μέσων, της ψηφιακής καταγραφής συλλογών, της δημιουργίας ή/και ανανέωσης ιστοσελίδων.

- Μουσειακές Δράσεις και πρόδρομες ενέργειες για την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων και τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση.

- Μουσειακές Δράσεις με επίκεντρο τα στοιχεία που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, ή και στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας (UNESCO, 2003). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης http://ayla.culture.gr.

Επισημαίνεται πως οι προτάσεις επιχορήγησης δύναται να εμπίπτουν ξεχωριστά ή συνδυαστικά σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω προτεραιότητες.

Δείτε την πλήρη πρόσκληση, τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.