ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Σύμφωνα με τη από 08/04/2020 ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι πολιτιστικοί φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν κατ’ εξαίρεση δύο (2) προτάσεις ανά πρόσκληση και τέσσερις (4) συνολικά. Επομένως Φορείς που ήδη είχαν υποβάλει αίτημα στις έντεκα (11) προσκλήσεις που προηγήθηκαν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για διαφορετική δράση για τις προσκλήσεις του ψηφιακού και λαϊκού πολιτισμού αλλά και για τις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν τηρώντας τα προαναφερθέντα όρια. Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου εδώ.