ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης το 2022 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα γεγονότα που ακολούθησαν (ανταλλαγή πληθυσμών, εγκατάσταση προσφύγων κτλ.), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας σε δράσεις που αναδεικνύουν τη μνήμη και την ταυτότητα των προσφυγικών κοινοτήτων.

 

Οι δράσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του 2022.

 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δευτεροβάθμια Προσφυγικά Σωματεία και Ομοσπονδίες Προσφυγικών Συλλόγων και Ενώσεων.

 

Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Οι μη εγγεγραμμένοι φορείς, προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει έως και τις 16.02.2022 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής τους στο Μητρώο.

 

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φορείς στο Μητρώο θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία της ταυτότητας του φορέα, ώστε αυτά να είναι ορθά και πλήρη κατά τον χρόνο κατάθεσης της πρότασης.

 

Τα ενδιαφερόμενα Δευτεροβάθμια Προσφυγικά Σωματεία και οι Ομοσπονδίες Προσφυγικών Συλλόγων και Ενώσεων θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων από την 20η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Το κείμενο της πρόσκλησης θα το βρείτε εδώ.