ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μεσω του μητρωου πολιτιστικων φορεων ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικών φορέων, υπό τον τίτλο «Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις», απευθύνει Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων για επιχορήγηση ή και παροχή αιγίδας σε δράσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ή θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του 2022.

 

Μέσω του Προγράμματος “Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις” του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, απευθύνει Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς (σύμφωνα με το καταστατικό τους).

 

Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Οι μη εγγεγραμμένοι φορείς, προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει έως και τις 20/02/2022 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά από την 01/02/2022 μέχρι την 28/02/2022.

 

Συνολικά ανακοινώνονται εννέα προσκλήσεις για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας.

 

Τα κείμενα των Προσκλήσεων καθώς και το Παράρτημα (με τη Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, τη Διαδικασία Υποβολής Πρότασης και τις Υποχρεώσεις των Φορέων των οποίων οι Προτάσεις θα αξιολογηθούν θετικά) θα τα βρείτε εδώ 


Το δελτίο τύπου θα το βρείτε εδώ