Παράταση προθεσμίας υποβολής Προτάσεων Επιχορήγησης στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων έως την Δευτέρα 07/03/2022

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων επιχορήγησης στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων για το Πρόγραμμα Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις έως και την Δευτέρα 07/03/2022 και ώρα 22:00 μ.μ. λόγω εξαιρετικά υψηλού αριθμού κατάθεσης προτάσεων και προς διευκόλυνση των πολιτιστικών φορέων. Διευκρινίζεται ότι η παράταση δεν αφορά στις εγγραφές στο Μητρώο για τις οποίες η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 20η Φεβρουαρίου 2022.