Ομάδες Εργασίας αξιολόγησης αιτημάτων επιχορήγησης και αιγίδας

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Σας γνωρίζουμε ότι οι Ομάδες Εργασίας που εισηγούνται για τα αιτήματα που υπεβλήθησαν μέσω Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων έχουν ξεκινήσει τις συναντήσεις τους και αναμένεται η ολοκλήρωση των εργασιών τους μέχρι την 30 Ιουνίου 2019.