Ξεχάσατε το Όνομα Χρήστη;

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την οποία έγινε η εγγραφή σας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων. Στο e-mail σας, θα αποσταλεί το όνομα χρήστη (username).

Σε περίπτωση που δε θυμάστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την οποία αρχικά είχατε εγγραφεί στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων, δε μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του ονόματος χρήστη και θα πρέπει να αποστείλετε e-mail στο dpde@culture.gr για να λάβετε σχετικές οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να εγγραφείτε με διαφορετικό e-mail, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη σύνδεση σας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων.