Ξεχάσατε τον Κωδικό σας;

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την οποία έγινε η εγγραφή σας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων. Στο e-mail σας, θα αποσταλεί μία κλείδα, με τη χρήση της οποίας μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας (password). ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την αντιγραφή της κλείδας, θα πρέπει να παραλείψετε την τελεία στο τέλος.

Σε περίπτωση που δε θυμάστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την οποία αρχικά είχατε εγγραφεί στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων, δε μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού σας και θα πρέπει να αποστείλετε e-mail στο dpde@culture.gr για να λάβετε σχετικές οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προσπαθήσετε να εγγραφείτε με διαφορετικό e-mail, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη σύνδεση σας στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων.