Καταχώρηση δράσεων

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. Εκτύπωση

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε σημαντικές δράσεις του Φορέα σας. Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση δράσεων αφορά δραστηριότητα προηγούμενης περιόδου. Σε περίπτωση που η δράση συνεχίζεται και το τρέχον έτος, καταχωρείτε το τμήμα εκείνο της δράσης που αφορά το προηγούμενο έτος.Σε καμία περίπτωση δεν καταχωρείτε μελλοντικές δράσεις ή τη δράση για την οποία υποβάλετε τη συγκεκριμένη πρόταση επιχορήγησης καθώς βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού.Προσοχή: Σε περίπτωση που ο Φορέας σας έχει λάβει στο παρελθόν χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή από φορέα που περιλαμβάνεται στο Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής δραστηριότητάς του, πριν υποβάλετε πρόταση επιχορήγησης οφείλετε να καταχωρήσετε τις τρεις πιο πρόσφατες δράσεις για τις οποίες λάβατε επιχορήγηση τα τελευταία χρόνια.

Συμβατότητα με τους παρακάτω φυλλομετρητές (browsers):