ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΑΜΚΕ)

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Στο πλαίσιο έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Αστικών μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ) οι οποίες υπέστησαν οικονομική ζημιά την τρέχουσα περίοδο ως αποτέλεσμα της λήψης μέτρων ασφάλειας για την αποτροπή εξάπλωσης του Κορωνοϊού (SARS-CoV-2), το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει ειδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την έκτακτη επιχορήγησή τους με ποσό δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) για έκαστο Φορέα, χωρίς να ζητείται η υλοποίηση πολιτιστικής δράσης. Μπορείτε να δείτε τη σχετική πρόσκληση εδώ.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜIΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Ανακοινώνεται παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τις προσκλήσεις του λαϊκού πολιτισμού (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού) έως την Πέμπτη 07/05.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω παράταση δεν ισχύει για την πρόσκληση του ψηφιακού πολιτισμού της οποίας η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Πέμπτη 30/04 και ώρα 23:59 μ.μ.

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Σύμφωνα με τη από 08/04/2020 ανακοίνωση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι πολιτιστικοί φορείς έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν κατ’ εξαίρεση δύο (2) προτάσεις ανά πρόσκληση και τέσσερις (4) συνολικά. Επομένως Φορείς που ήδη είχαν υποβάλει αίτημα στις έντεκα (11) προσκλήσεις που προηγήθηκαν μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για διαφορετική δράση για τις προσκλήσεις του ψηφιακού και λαϊκού πολιτισμού αλλά και για τις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν τηρώντας τα προαναφερθέντα όρια. Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου εδώ.

 

Σελίδα 9 από 17