ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Η παρούσα πρόσκληση στόχο έχει την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού ψηφιακού πολιτισμού. Ο ψηφιακός πολιτισμός περιλαμβάνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές ή εκφράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα, και τομείς της δημιουργικής οικονομίας (design, gaming κ.ο.κ.).

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε το κείμενο της πρόσκλησης, τους στρατηγικούς που τίθενται, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.


Περισσότερα: Πρόσκληση ψηφιακού πολιτισμού

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει δύο (2) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις που αφορούν στη Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία του Νεότερου Πολιτισμού) και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2020.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τους στόχους και τις προτεραιότητες που τίθενται, τα κείμενα των προσκλήσεων όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περισσότερα: Πρόσκληση για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού

Πρόσκληση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Την Τρίτη 24/03 και ώρα 23:59 μ.μ. το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων έκλεισε για τις επτά (7) τομεακές και τέσσερις (4) ειδικευμένες προσκλήσεις που αναρτήθηκαν τον Ιανουάριο. Η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί στο από 16-01-2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το Μητρώο παραμένει ανοικτό για τις τρεις νέες προσκλήσεις (ψηφιακός πολιτισμός, άυλη πολιτιστική κληρονομιά και Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού).Τα κείμενα των εν λόγω προσκλήσεων καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες, μπορείτε να αναζητήσετε στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας και τη θετική σας ανταπόκριση γεγονός που καταδεικνύεται και από τον υψηλό αριθμό αιτημάτων που υπεβλήθησαν. Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση του Μητρώου και αναμένουμε τις προτάσεις σας για να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Σελίδα 10 από 17