ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Κατόπιν ερωτημάτων που δέχονται οι Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α., διευκρινίζεται ότι, οι φορείς που επιθυμούν να καταθέσουν πρόταση για Πολυθεματικά Φεστιβάλ ή Μουσική παραδοσιακού χαρακτήρα, μπορούν να την υποβάλουν στις αντίστοιχες Προσκλήσεις Επιχορήγησης Σύγχρονου Πολιτισμού του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Σε συνέχεια της δημοσίευσης των δύο Προσκλήσεων για υποβολή Προτάσεων Επιχορήγησης Νεότερου Πολιτισμού (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιχορήγηση και αιγίδα σε δράσεις Μουσείων Νεώτερου Πολιτισμού και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιχορήγηση ή/και αιγίδα σε δράσεις για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά), επισημαίνεται ότι οι φορείς έχουν δυνατότητα υποβολής πρότασης μόνο σε μία από τις Προσκλήσεις αυτές, με δυνατότητα υποβολής μίας επιπλέον πρότασης σε μία από τις Προσκλήσεις για Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού.

 

Στο πλαίσιο όμως προγραμμάτων που πραγματοποιούνται μέσω διακριτών διαδικασιών (π.χ. "Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός"), ο ίδιος φορέας μπορεί να υποβάλει και άλλα αιτήματα.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 2023 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ)

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικών φορέων στην Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει δύο (2) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις που αφορούν στο Νεότερο Πολιτισμό (Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία του Νεότερου Πολιτισμού) και θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2023.

 

Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Οι μη εγγεγραμμένοι φορείς, προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει έως και τις 02/03/2023 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά έως και 15/03/2023.

 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τους στόχους και τις προτεραιότητες που τίθενται, τα κείμενα των προσκλήσεων όπου αναφέρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και το δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Περισσότερα: Πρόσκληση για Μουσεία Νεότερου Πολιτισμού

Πρόσκληση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δελτίο Τύπου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο. ΕκτύπωσηE-mail

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της στήριξης και ανάδειξης δράσεων πολιτιστικών φορέων, υπό τον τίτλο «Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις», απευθύνει Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση ή και παροχή αιγίδας σε δράσεις Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ή θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους εντός του 2023.

 

Μέσω του Προγράμματος "Πολιτιστικές Επιχορηγήσεις" του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, απευθύνει Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πολιτιστικούς ή/και κοινωφελείς σκοπούς (σύμφωνα με το καταστατικό τους).

 

Προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. Οι μη εγγεγραμμένοι φορείς, προκειμένου να εγγραφούν, θα πρέπει έως και τις 28/02/2023 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά από την 07/02/2023 μέχρι την 07/03/2023.

 

Συνολικά ανακοινώνονται δώδεκα προσκλήσεις για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας.

 

Τα κείμενα των Προσκλήσεων καθώς και το Παράρτημα (με τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων, τη διαδικασία υποβολής πρότασης και τις υποχρεώσεις των φορέων των οποίων οι προτάσεις θα αξιολογηθούν θετικά) θα τα βρείτε εδώ

Το δελτίο τύπου θα το βρείτε εδώ

 

 

Σελίδα 1 από 15